It’s all in the game

 

It’s all in the game

Wapens neerleggen en sportschoenen aan! Is het zo simpel? Hoe kan sport bijdragen aan conflictoplossing? Het geweld in Soedan tussen rivaliserende etnische groepen die elkaars vee stelen, laat zien dat er alternatieven moeten worden gevonden voor jonge veehouders.

‘It’s all in the game’ een symposium over sport&conflict was de afsluiting van de Peace Beyond Borders-Tour en vond plaats op 15 februari 2012 op de Hogeschool van Amsterdam. Ruim 70 deelnemers gingen aan de slag in verschillende workshops met het thema sport&conflict.

 

 

 

 

 

 

 

Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met  International Sports Alliance, PAX, Stichting Oikos en  Upact.

Download hier het Programma