Over de film

Nomadische krijgers in het grensgebied Soedan, Oeganda en Kenia leven al jaren op gespannen voet met elkaar. De zoektocht naar water en graasland leidt regelmatig tot geweld. Het roven van elkaars vee loopt soms zelfs uit op doodslag.

International Sports Alliance, PAX en Seeds of Peace Africa ondersteunen in deze regio een sporttoernooi en vredesconferentie. Sport  biedt een fysieke uitlaatklep en brengt jeugdige krijgers bij elkaar. Om hun conflicten te bespreken en tot mogelijke oplossingen te komen. De film zoomt in op de zoektocht van de krijgers naar een vreedzaam alternatief. Dit keer wordt er met een voetbal geschoten en niet met hun geweer. Samen spelen ze voor vrede!

De nomaden zijn afkomstig uit Karamoja (Noord-Oeganda), Turkana (Noord-Kenia), Oost-Equatoria en Jonglei (Zuid- Soedan). Etnische groepen die meedoen zijn: Toposa, Murle, Didinga, Jie, Kachipo, Lotuko en Boya uit Soedan, Dodoth en Jie uit Oeganda en Turkana uit Kenia.